ทางเลือกใหม่สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วในการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษา โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการตรวจเลือดการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รังสีวินิจฉัย การรับยา การชำระเงิน ตลอดจนการนัดตรวจพิเศษต่างๆด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทาง