26 มีนาคม 2564 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทยและกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ณ อาคารศรีพัชรินทรานุสร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต