ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งวิศวกรโยธา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/5ak