รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน 13 อัตรา

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. 65 – วันที่ 2 มิ.ย. 65 ในวันเวลา ราชการ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/dsf3