ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สำหรับบุคคลากรของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต


ปรับปรุงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2023 เวลา 02:20:12

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/us8