โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

ITC-News

แนวปฏิบัติในการรักษามั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-07-05T14:13:55+07:005 กรกฎาคม 2023|Categories: ITC-News|

ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

2023-07-05T14:08:15+07:0015 กุมภาพันธ์ 2023|Categories: ITC-News|

Go to Top