ถาม-ตอบฝีดาษลิง (monkeypox)
กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี
อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และอดีตนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ทาง Conference WebEx โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อวันที่ 31 พ.ค.  2565