ถาม-ตอบฝีดาษลิง (monkeypox)
กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี
อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และอดีตนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ทาง Conference WebEx โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อวันที่ 31 พ.ค.  2565

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wsy