วันที่ 13 มิถุนายน 2565 Mr. Mark Gooding เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย มีประสงค์เยือนจังหวัดภูเก็ตและเข้าเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/z5fg