วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สโมสรไลออน์ภูเก็ตอันดามันซี บริจาค ที่นอนลม ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดยนพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ตึกหลวงพ่อแช่ม ชั้น1 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/c9e