วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ครอบครัวคุณพ่อปรีชา​ ทองเต็ม บริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถขับเคลื่อนไฟ้ฟ้าให้งาน CSSD และเพื่อใช้ในกิจการของ รพ.วชิระภูเก็ต รับมอบโดย น.พ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และพว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/1ep2