ประกาศสำคัญ คลินิกอุ่นใจ จะปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการที่คลินิกทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลตามสิทธิของท่าน