22 มี.ค. 2565 ขอขอบคุณ คุณประพิศ ชุมนุมทรัพย์ – คุณธีรชัย ลิ่มมานะกุล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง รพ.วชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 13 เมษายน 2022 เวลา 03:52:16