วันที่ 23 มีนาคม 2565 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมยินดีที่ รพ.วชิระภูเก็ตได้รับเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

https://www.nmpc.go.th/

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/j2lp