เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวระวีวรรณ ตายนะศานติ มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดอัตโนมัติโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน 2เครื่อง ให้กับหออภิบาลทารกแรกเกิด มูลค่า 79,200 บาท โดยมี แพทย์หญิงศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น5 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/vtlb