วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ครอบครัว ดำรงกิจการวงศ์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่ออุทิศให้คุณพ่อบุญสิทธิ์ ดำรงกิจการวงศ์ โดยมี แพทย์หญิงศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 5 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต //ภาพข่าว งานเวชนิทัศน์

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/zavo

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zavo