วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 Central Phuket มอบเงินบริจาคการประมูลโครงการ 288 เสือศิลป์ 2022 Power of the great tiger ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 13,430บาท รับมอบโดย พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xve1