วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลอุดรธานี มาศึกษาดูงานด้าน Iclaim ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต