วันที่ 11 ตุลาคม 2565 “คุณจิรายุ พวงจิตรและครอบครัว” ได้บริจาคเงินสดจำนวน 100,000 บาท ให้กับห้องล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/p0ah