สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการยืนยันการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และไม่ได้นำบัตรประชาชนมาด้วย ท่านสามารถลงทะเบียนตาม QR code นี้ ก่อนเข้ามารับบริการ (ใช้บริการบนสมาร์ทโฟน)