โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

สรุปข้อร้องเรียนเดือนกรกฎาคม 2566

สรุปข้อร้องเรียนเดือนกรกฎาคม 2566

ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ
2. คุณภาพการให้บริการ 1
3. ด้านคลินิก 2
4. โครงสร้างด้านกายภาพ
รวม 3

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล
2. โทรศัพท์
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น
6. ผ่านผู้บริหาร 1
7. หน่วยงานภายนอก 2
รวม 3

https://www.vachiraphuket.go.th/links/cywx

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/cywx
2023-08-29T08:44:37+07:0029 สิงหาคม 2023|Categories: ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน|Tags: |

สรุปข้อร้องเรียนเดือนมิถุนายน 2566

ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ 1
2. คุณภาพการให้บริการ 2
3. ด้านคลินิก 1
4. โครงสร้างด้านกายภาพ 2
รวม 6

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล 1
2. โทรศัพท์ 1
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง 1
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น 3
6. ผ่านผู้บริหาร
7. หน่วยงานภายนอก
รวม 6

https://www.vachiraphuket.go.th/links/1czy

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/1czy
2023-07-12T09:39:13+07:0012 กรกฎาคม 2023|Categories: ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน|Tags: |
Go to Top