โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

ข้อมูลโรงพยาบาล

Home>ข้อมูลโรงพยาบาล

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-11-23T13:37:23+07:0023 พฤศจิกายน 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ-นโยบาย|

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2567

2023-11-20T10:01:42+07:0020 พฤศจิกายน 2023|ITA2567, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ-นโยบาย|

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-05-01T09:47:10+07:001 พฤษภาคม 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ-นโยบาย|

แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

2023-03-31T11:18:03+07:0031 มีนาคม 2023|ประกาศ-นโยบาย|

หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือขอให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร

2023-03-15T10:25:23+07:0015 มีนาคม 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ-นโยบาย|

ข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-01-31T10:45:01+07:0031 มกราคม 2023|ประกาศ-นโยบาย|

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “วชิระภูเก็ตใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2566

2023-01-27T10:19:15+07:0027 มกราคม 2023|ประกาศ-นโยบาย|

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

2022-09-01T09:18:28+07:005 สิงหาคม 2022|PDPA - พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562|

นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

2022-07-21T10:14:50+07:0021 กรกฎาคม 2022|ประกาศ-นโยบาย|

Go to Top