ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวัสดุเชื่อมกระดุกสันหลังเพื่อเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนคอ (Anterior Cervical Plate) ชนิดเปิดแผ่นทางด้านหน้า (Anterior Approach) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/z3n