07ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb02/2567 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ปรับปรุงเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2023 เวลา 03:30:04

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/vbkz