ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อแผ่นทดสอบหมู่โลหิตระบบน้ำเหลือง (Reverse grouping) ในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 23 ธันวาคม 2021 เวลา 09:17:57

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wc59