ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อแผ่นทดสอบหมู่โลหิตระบบน้ำเหลือง (Reverse grouping) ในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ