ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์ตัดและเชื่อมสายถุงเลือดอัตโนมัติแบบปราศจากเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 09 ธันวาคม 2021 เวลา 04:03:50

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/89xs