จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเปลี่ยนระบบท่อน้ำเย็น Cooling tower เป็นระบบ Air cool ของงานห้องผ่าตัด ชั้น ๖ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและวิเคราะห์บำบัด ๖ ชั้น พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๔,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2023 เวลา 11:32:06

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/3i48