จังหวัดภูเก็ต มีความจะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป้นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 25 สิงหาคม 2021 เวลา 02:55:04

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/vr2z