จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่, โคมไฟผ่าตัดใหญ่, ชุดมอเตอร์เจาะตัดกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 11:56:17