จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสายนำเลือด(Blood Extracorporeal Set) พร้อมตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๐,๐๐๐.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 01:57:28

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/07b