จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ (IABP) จำนวน ๒ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ (IABP)

ปรับปรุงเมื่อ 07 มิถุนายน 2024 เวลา 02:04:26

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/8kxb