รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563)

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 03:56:57

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7by8