โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน