ตามที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 20 ตุลาคม 2021 เวลา 03:08:23