ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ชั้น ๔ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและวิเคราะห์บำบัด ๖ ชั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

จังหวัดภูเก็ต จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจาก ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ชั้น ๔ ดังกล่าว ในข้อ ๔.๒.๑ ได้กำหนดขนาดท่อน้ำเย็นและขนาดความหนาของฉนวนคลาดเคลื่อน

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/of2j