ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ๓ รายการ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yhvv