โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง โดยมีรายละเอียดตามประกาศ