ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แผนใหม่)

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 09:16:53

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/r1s0