จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบดังนี้

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/8jtb