ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) eb๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 12 เมษายน 2023 เวลา 10:20:17

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/0ykf