ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๑ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) eb๖๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 10 เมษายน 2023 เวลา 09:52:03

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/0hf7