ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม ระยะทางประมาณ 30 เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ภูเก็ตสามิตรธุรกิจและการโยธา จำกัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ