ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น ชนิดเก็บเกล็ดโลหิตได้ ๒ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น รายละเอียดตามประกาศ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rp0r