ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ckyk