ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 65 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)