ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)