ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4o6