ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb49/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/hwap