ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีปรักวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีปรักวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb06/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 22 มีนาคม 2021 เวลา 02:23:44