ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (PG๖๔๐๐๑๒๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 10 มีนาคม 2021 เวลา 08:57:41

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yj3w