ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางโลหิต ด้วยวิธีตรวจระดับโมเลกุล (Nucleic acid amplification technology) สำหรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเชื้อไวรัสเอชไอวี ในผู้บริจาคโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น รายละเอียดตามประกาศ

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 09 มีนาคม 2021 เวลา 11:02:21

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/y4iv