ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 09 มีนาคม 2021 เวลา 11:01:22

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/f3us